تیم طراحی وب پدیده

مراحل طراحی سایت در مرکز پدیده

1
قدم اول

نشست اولیه

نیازسنجی و طرح کلی سایت
مشخص کردن زمان ، هزینه و انعقاد قرارداد

طرح کلی سایت
طراحی صفحات سایت

2
قدم دوم

طراحی صفحات سایت

طراحی گرافیک سایت و تائید توسط مشتری

3
قدم سوم

برنامه نویسی سایت

بررسی نهایی توسط مشتری

مرور کلی سایت

4
قدم چهارم

مرور کلی سایت

تست ، بازنگری ، آموزش و تحویل
آپلود و ثبت در موتورهای جستجو

5
قدم پایانی

پشتیبانی

همیشه در کنار شما هستیم

پشتیبانی

این وب سایت متعلق به طراحی وب پدیده می باشد. ۱۳۹۶©۱۴۰۰